Одломци / Chapters

Поговор

Главни лик агента за некретнине, безпрезимени Ратко, слојевит је. И кад плане, зна да се обузда и да се, према ситуацији, рационално однесе. Он је пажљив саговорник, који умије да слуша, који има добру перцепцију и концентрацију.

Споредни ликови су грађени овлаш, што јесте добар поступак, јер, у краткој причи, не треба да стоје гроздови мотива, већ се њоме, првенствено, гради атомосфера.

Има у овом дјелу језика пословног свијета, манира урбаности – пожељних и искривљених – и израза, које су донијели компјутери, мејлови, фајлови, што је рефлекс нових комуникација и промијењених услова живота. А зна се, језик прати нове ситуације – по језику, а не само по описима, по атмосфери, препознаје се и нова осјећајност...

Каже се, да двије књиге може да напише сваки епски човјек, а да је писац онај ко напише трећу књигу. Владимир Лабан, овом својом, другом по реду, књигом, показује, да не треба чекати да се појави његова трећа књига, да бисмо, рекли да јесте писац.

Београд,

8. новембар 2020. Добрашин Јелић

Рецензија Милића Ђоковића

Владимир Лабан и његов Ратко воде нас кроз многе могуће и немогуће мисије у процесу посредовања у купопродаји непокретности.

Као читаоцу ми је симпатична, а као колеги врло позната свака од ових ситуација. Колега Лабан је посветио добар део свог живота томе да упозна људе и научи их да донесу праву одлуку.

Ова књига треба да се прави у облику кључа. Тек када је прочитате, откључаћете неке тајне нас агената за некретнине. Ово је, надам се, само почетак и нестрпљиво чекам наставак "авантура".

Импресум

Владимир Лабан
ИЗ ДНЕВНИКА АГЕНТА ЗА НЕКРЕТНИНЕ

Издавач
ПАРТЕНОН
Београд, Симина 9а

За издавача
Момчило Митровић
главни уредник и директор

Лектор
Миладин Ћулафић
Добрашин Јелић

Корице
Милан Црномарковић

Припрема
Графички студио
ЦРНОМАРКОВИЋ
Београд, Солунска 23

Штампа
ПАРТЕНОН
Београд

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-32 ЛАБАН, Владимир, 1965–
Из дневника агента за некретнине / Владимир Лабан. – Београд
: Партенон, 2021 (Београд : Партенон). – 160 стр. ; 21 cm.
(Библиотека Проза / [Партенон])
Тираж 300.
– Стр. 149–154: И занимљиво и корисно / Добрашин Јелић. – Белешка о писцу: стр. 155–156.
ISBN 978-86-7157-885-1
COBISS.SR-ID 31664649

Коментари верних читалаца

Горица Симић Миленковић

- 18.11.2022. -

"Књига је топ. Као да сам поново на терену... То најбоље разуме онај ко је све то доживео.. Није наш посао лак... Све похвале за дневник."

Сандра Петровић

- 23.10.2021. -

"Поштовани господине Владо, узела сам да читам нњигу синоћ (добила сам ја на поклон од пријатељице) и нисам ишла да спавам док је нисам завршила. Одушевљена сам, у неким моментима сам се смејала на глас онако са собом, ма уживала сам. Купујем наставак."

Ана Трифуновић

- 01.11.2021. -

"Владимире, прочитала сам књигу. Жао ми је што нема још 3 пута оволико да читам. Уживала сам у догодовштинама Ратка и сарадника. При том сам се пронашла у некој причи и могу рећи да ће ми помоћи у даљој едукацији за овај посао. Драго ми је. Нисшта није случајно. Вољела бих да учим од тебе. Желим ти још пуно оваквих књига и прича."

Оставите коментар

Поручите одмах

porucite knjigu Devedeset prva
Израда сајта Creative Web
Сва права задржана . 2020 . Владимир Лабан