Одломци / Chapters

Импресум

Владимир Лабан
ДЕВЕДЕСЕТ ПРВА

Издавач
ПАРТЕНОН
Београд, Симина 9а

За издавача
Момчило Митровић
главни уредник и директор

Лектор
Миладин Ћулафић

Корице
Милан Црномарковић

Припрема
Графички студио
ЦРНОМАРКОВИЋ
Београд, Солунска 23

Штампа
ТЕРЦИЈА
Бор

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-31 ЛАБАН, Владимир, 1965–
Деведесет прва / Владимир Лабан. – Београд
: Партенон, 2018 (Бор : Терција). – 128 стр. ; 21 cm.
– (Библиотека Проза / [Партенон, Београд])
Тираж 300.
ISBN 978-86-7157-816-5 (картон)
COBISS.SR-ID 267411468

Коментари верних читалаца

Бранислав Сантрач

- 05.12.2018. -

"Књигу сам узео у руке првом приликом када сам имао слободног времена. И нисам је испустио док је нисам прочитао. Заиста узбудљиво описана стварност из овог нашег несретног задњег Рата. Писана из угла учесника који је ту често актер, а често и посматрач сурове стварности која се одвија око њега.Ликови у књизи су реални људи: некад јунаци а некад и не. Ритам догађаја у књизи је брз и узбудљив. Као у неком филму. Али у филму који нема намеру да сакрије ништа, чак и негативне ствари које би неко и прећутао или избегао. Та напетост и диманика експлодира у сцени са аутобусом и тенком. Маестрално написаној!Књигу топло препоручујем за читање."

Предраг Слијепчевић

- 11.02.2019. -

"Књигу сам сплетом срећних околности прочитао. На почетку нисам имао велика очекивања, поготову што се на моменте види да је првенац у питању. Понека неизбрушена реч се провуче и засмета мом (надам се, после више од четири деценије активног читања) изграђеном укусу. И ту је крај свим мојим замеркама. Прича ме је увукла у себе светлосном бризином и нисам могао да је оставим до последње стране. За све моје године читања само су јос две књиге успеле. Фасцинантно. За многе књиге рекламе почињу – ово је књига која се чита у даху, итд, и наравно оне то нису. Ова јесте. Сама помисао на 91. ми враћа отужан укус у уста али вредело је. Видео сам очима човека који, иако то не жели да иде у неки рат, за који не зна ни чему ни коме треба. Видео сам његову храброст, одлучност, али и сумњу, бес и очај и оно најбитније хуманост. Ма колико је писцу тешко да то уради овај је успео. ЈА САМ БИО У ТЕНКУ. Нема више места још само ово ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ"

Грујимед

- 22.07.2019. -

"Деведест прва... Година која код већине рођених у прошлом веку на овим просторима изазива језу. Можда се, делом и због тога, неки други поново крећу у рикверц, овај пут стотинак година уназад. А то што су били, у најмању руку, савременици крвавог пира 90-их, ником ништа? Нису они тема овај пут. Ова прича привукла ми је пажњу само својим насловом. Почетно благо неповерење повлачило се под препознатљивом али латентном мирноћом становника панонске равнице који упућује читаоца, документаристички неострашћено и пепристрасно, у доживљено. Тај лаки ефекат изненађења изазвао је потребу за наставком сторије."

Оставите коментар

Поручите одмах

porucite knjigu Devedeset prva
Израда сајта Creative Web
Сва права задржана . 2020 . Владимир Лабан